صفحه اصلی امید به زندگی

امید به زندگی

در این بخش ویدیو هایی را تماشا خواهید کرد که امید به زندگی را در شما افزایش خواهند ، ما انسان ها گاهی داشته های خود را فراموش میکنیم ، و به خاطر نداشته هایمان از زندگی نا امید می شویم ، حتی گاهی خودمان را از دریافت آگاهی منع کرده و به خود میگوییم که من به هیچ چیز نیازمند نیستم ، من کامل هستم ، و این یعنی به یغما رفتن انسان … دل را به یغما بردن … مطالعه کردن و حتی مشاهده فیلم های آموزنده ، طریقی خاص را می طلبد . انسان باید به طور دقیق و مفهومی و سطر به سطر یک کتاب را مطالعه کند ، و زمانی که فیلم آموزنده ای را مشاهده میکند باید خود را جای آن فرد قرار دهد . این گونه درک حاصله دو چندان شده و فراموش نشدنی خواهد بود . با دیدن این ویدیو ها نمیخواهیم شما را غمگین کنیم یا به غم ها سوق دهیم ، بلکه میخواهیم شما قدر داشته های خود را بیشتر بدانیم و همچنین بدانیم که در قبال این عزیزان ، هر یک از ما دارای مسئولیت هستیم . بیا تا قدر یک دیگر بدانیم …

بیاید با هم شکر گذار تمامی نعمت های خداوند متعال باشیم و به خاطر داشته هایمان سپاس گذار باشیم .

امید که مفید باشد …
امید به زندگی


زندگی زیباستزندگی مشترک یک دختر معلول جسمی و یک دختر معلول ذهنیای الهه ی ناز ، با دل من بساز … تا شقایق هست زندگی باید کرد … نواختن پیانو بدون دست!!!