صفحه اصلی شناخت آفرینش

شناخت آفرینش

پرسش و پاسخ در مورد آفرینش

همیشه از خود این سوال را میپرسیدم که چرا عده ای ثروتمند هستند و عده ای فقیر ؟ چرا انسانی در آفریقا و در بدترین شرایط به دنیا می آید و انسانی در بهترین کشور و بهترین خانواده ؟ پس عدل خداوند کجاست؟  این تبعیض از چه چیزی نشات میگیرد؟ پس عدل خداوند کجاست ؟ […]

قطار هستی

قطار هستی

قطار هستی گمان کنید که یک قطار از عالم زر هر روز به زمین میاد و  عده ای مسافر را در زمین خاکی که اولین ایستگاهه آفرینش انسان محسوب میشود،  پیاده میکند و عده ای دیگه را سوار تا به ایستگاه بعدی برساند . نظرات مختلفی در مورد ایستگاه های بعدی زندگی انسان وجود دارد، مسلمانان […]

پرسش و پاسخ در مورد آفرینش