صفحه اصلی برچسب "افرینش انسان"

پرسش و پاسخ در مورد آفرینش

همیشه از خود این سوال را میپرسیدم که چرا عده ای ثروتمند هستند و عده ای فقیر ؟ چرا انسانی در آفریقا و در بدترین شرایط به دنیا می آید و انسانی در بهترین کشور و بهترین خانواده ؟ پس عدل خداوند کجاست؟  این تبعیض از چه چیزی نشات میگیرد؟ پس عدل خداوند کجاست ؟ […]

قطار هستی