صفحه اصلی برچسب "madrese-slide1"

سرزمین های دور، مدرسه ای برای شناخت خدا

سرزمین های دور مدرسه ای برای شناخت خداست. سلام هموطن. سلام انسانم. سلام هم مسیر خدا جوی من. کشوری که در آن زندگی میکنم، نامش ایران است. من نیز مانند تو گمشده ای دارم. گمشده ام نامش خداست. خدایی که در همین نزدیکیست. در میان گرد و غبار این کره خاکی او را گم کرده […]

تلگرام سرزمین های دور